sponzor mladších žáků - FK Cvikov

Vážení sportovní i jiní příznivci. Rád bych se zmínil o velmi krásném činu. Dne 24. 08. 2016 nás navštívil pan Jiří BULAN, aby předal sponzorský dar našim malým fotbalistům z našeho fotbalového klubu FK Cvikov. Tento mladý muž, sám sportovec, vlastnící firmu IRONTIME, zabývající se čipovou časomírou, věnoval klukům peněžitý dar na nákup sportovních teplákových souprav a šusťákových bund. Strávil s námi příjemné odpoledne, které bylo zpestřeno malým občerstvením i fotbalovými soutěžemi. Na závěr celé akce se p. BULAN vyjádřil, "že proč by nedal pár peněz pro děti, vždyť je to, to nejlepší kam penízky investovat". Patří mu za to veliké, DĚKUJEME.

Trenéři mladších žáků