Poděkování

            Trenéři Tomáš Bobelák, Karel Holoun a vedení FK Cvikov by chtěli touto cestou poděkovat za výpomoc při trénincích panu Janu Záhorskému, dále všem rodičům za přízeň a v neposlední řadě sponzorům za přípravu občerstvení pro naše nejmladší mužstva: panu Pavlu Neckařovi (Řeznictví), Petrovi Janečkovi a Aleně Vanclové, Miroslavu Žákovi (Plechovka) a Lucce Kubějové a Romanovi Kubějovi (Pizzeria Cvikov). Ještě jednou Vám děkujeme a zachovejte nám přízeň.