4.CVIKOVSKÝ JARMARK

        Vážení přátelé, 

už pravidelně proběhl 1.10.2016 na náměstí ve Cvikově 4. ročník Cvikovského jarmarku, který pořádá náš fotbalový oddíl FK Cvikov. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům, kteří si našli cestu za krásného slunečného počasí na tento jarmark a vyjádřili tak podporu našemu fotbalovému klubu. Mezi naše příznivce zavítal i předseda Fotbalové Asociace České Republiky pan Miroslav PELTA s manželkou. Ještě jednou Vám děkujeme a už se těšíme na 5. ročník Cvikovského jarmarku.